Meede 1.3

Endiste sõltlaste resotsialiseerimine ja ühiskonda taasintegreerimine

2006. aasta augustist rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt „Endiste sõltlaste resotsialiseerimine ja ühiskonda taasintegreerimine” (projekti nr 1.0301-0210).

 

Muud projektiga seotud andmed on järgmised:
• Rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfondi osakond, Tööturuamet
• Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev: 01.08.2006 - 01.08.2008
• Partnerid: Ida-Viru Maavalitsus, Tervise Arengu Instituut (TAI)
• Projekti maksumus: 7 318 176 krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondist kaetakse 80% e 5 747 816 krooni.

Projekti üldine eesmärk on narkootikumide tarvitamisest ühiskonnale tekitatud majandusliku kahju vähendamine läbi sõltlaste toimetuleku taastamise ja taasintegreerimise tööturule.

Projekti sihtgrupp: 100 rehabiliteeritud narkomaani, kellest vähemalt 30 leiavad projekti kaudu töökoha.

Projekti rakendamise asukoht: Ida-Virumaa (Kohtla-Järve, Narva, Jõhvi, Sillamäe), Lääne-Virumaa (Tapa).

Projekti tegevused:

1. Selgitatakse välja sihtrühma takistused ja probleemid iseseisva ja materiaalselt kindlustatud elu alustamiseks ja töö leidmiseks.
Endiste sõltlaste tööturule tuleku eelduste nagu hariduslik ja tööalane ettevalmistus, oskused end tööjõuna müüa, soovitud tööalad, keelte oskus, kodakondsuse omamine jne. väljaselgitamiseks viiakse läbi raviasutustesse või teenusepakkujate poole pöördunute uuring.
Parallelselt sihtrühma uuringuga kontakteerutakse 300 Eesti ettevõttega, selgitamaks barjääre sõltlaste töölevärbamisel ning võimalusi nende minimaliseerimiseks.

2. Ühiskonna negatiivse suhtumise muutmine sõltlastesse, nende tööturule tulekut soodustava avaliku arvamuse kujundamine.
Regionaalsete ümarlaudade (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) korraldamine ning nende efektiivse töö toimimise kindlustamine. Ümarlaua tegevuse põhieesmärk on parimate kohalike lahenduse väljatöötamine. Iga ümarlaua toimumist ning vastu võetud otsuseid kajastatakse kohalikus meedias.

3. Endiste uimastisõltlaste tööturule tulekut soodustava arengukeskkonna kujundamine ja tööpakkumiste elektroonilise andmebaasi tekitamine ning püsikasutamise tagamine.
Tööturu spetsialistide, ettevõtluse- ja karjäärinõustajate, tööandjate ja firmade personalijuhtide koolitamine ning eelarvamuste ja barjääride kõrvaldamine endiste uimastisõltlaste nõustamiseks ning tööturule toomiseks.

4. Projektide/koolituste läbiviimine endistele uimastisõltlastele hariduse ja elukutse andmiseks, sobiva töökoha leidmiseks ning tavaellu tagasitoomiseks.
Töö sõltlastega teadmiste ja oskuste andmiseks, mis on vajalikud tööturule sisenemiseks.

Projekti lõppresultaadina leiavad töö 30 rehabiliteeritud narkomaani. Koostööd tehakse projekti partnerite – Ida-Viru Maavalitsuse, TAI, Tööturuameti Ida-Virumaa osakonnaga, Ida-Virumaal asuvate rehabilitatsioonikeskustega ning tööandjatega.