Meede 1.3

Endiste sõltlaste resotsialiseerimine ja ühiskonda taasintegreerimine

2006. aasta augustist rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt „Endiste sõltlaste resotsialiseerimine ja ühiskonda taasintegreerimine” (projekti nr 1.0301-0210). Loe veel