Meede 1.3

Ravi- ja rehabilitatsioonikeskkonna välja arendamine sõltlaste tööturule integreerimiseks

2007. aasta aprillis rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt - Ravi- ja rehabilitatsioonikeskkonna välja arendamine sõltlaste tööturule integreerimiseks (projekti nr 1.0301.07-0240). Loe veel