Meede 1.3
Lehekülje valmimist toetab Euroopa Liit 

RAK MEEDE 1.3 - "Võrdsed võimalused tööturul" projekt

2006. aasta augustist rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt „Endiste sõltlaste resotsialiseerimine ja ühiskonda taasintegreerimine” (projekti nr 1.0301-0210).

 

2007. aasta aprillis rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt - Ravi- ja rehabilitatsioonikeskkonna välja arendamine sõltlaste tööturule integreerimiseks (projekti nr 1.0301.07-0240).

Mõlema projekti kohta saate lisainfot vasakul oleva menüü alt