Ettevõttest

Referents OÜ põhitegevuseks on tervise- ja keskkonnakaitse alaste projektide väljatöötamine ja juhtimine.

Lisaks osutatakse mitmeid teenuseid, mis on suunatud eeskätt avalikule sektorile ja kohalikule tasandile, eesmärgiga tõsta kohalike omavalitsuste pädevust ning regionaalse arengu tugevust.

Aastal 2007 on Referents OÜ peamiseks tegevussuunaks kohalike omavalitsuste tervisealase tegevuse nõustamine ning sellealaste koolituste korraldamine.
 
Oma partneritele ja nende abil korraldame koolitusi ning seminare. Eesmärk on lähendada inimesi ühiskondlikult olulistele probleemidele ning läbi koolituste luua tingimused oskuslikuks elukvaliteedi planeerimiseks, juhtimiseks ja arendamiseks.
 
Referents OÜ on ühiskondlikult aktiivne, näitamaks elukvaliteedi tõstmise võimalusi ja aidates koostööpartneritel oma eesmärke ellu viia.
 
Referents OÜ missiooniks on aidata kaasa rahva tervise ja elukvaliteedi parendamisele, keskkonnasõbraliku ellusuhtumise tõstmisele läbi professionaalselt teostatud sellealaste projektide.
 
Referents OÜ visiooniks on Eesti üldise haldussuutlikkuse ja heaolu kasv, terve ja tugev Eesti ühiskond.