Ettevõttest

Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi projekti „Kohalike omavalitsuste tervisedenduse arendamine“ alaprojekt „Teabepäevad kohalike omavalitsuste juhtidele

 
2006. aasta kevadel osales Referents OÜ koostöös Tervise Arengu Instituudiga kohalike omavalitsuste juhtidele suunatud teabepäevade korraldamisel. Projekti, mille tellijaks oli Eesti Haigekassa ja elluviijaks Tervise Arengu Instituut, eesmärk oli anda osalejatele maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil elukvaliteedi oskuslikuks planeerimiseks, juhtimiseks ja arendamiseks vajalikud teadmised. Teabepäevade sihtgrupp oli kohalike omavalitsuste juhid ja otsustajad.
 
Teabepäevad olid korraldatud erinevates Eesti regioonides ning kokku registreerus teabepäevadele 122 inimest, neist 62 olid omavalitsuste juhtivtöötajad (vallavanemad, volikogu esimehed, linnapead). Ülejäänud inimesed olid peamiselt keskastmetöötajad, kes vastutasid kohaliku omavalitsuse sotsiaalsfääri eest. Registreerunuid oli kokku 68 omavalitsusest ja 5 maavalitsusest. Osalejad andsid teabepäevadele kõrge hinnangu – teabepäevade keskmine hinnang oli 4,42 punkti 5-punkti skaalal.
 
 
 

Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi projekti „Kohalike omavalitsuste tervisedenduse arendamine“ alaprojekt „Tervisedenduse baaskoolitus”

Ajavahemikus september 2005 – jaanuar 2006 korraldas Referents OÜ Tervise Arengu Instituudi tellimusel tervisedenduse baaskoolituse kursust 96 akadeemilise tunni ulatuses. Kursuse eesmärk oli anda ülevaade Eesti rahva tervise, sh tervisedenduse olulisematest probleemidest Eestis, EL riikides ja arengumaades, tutvustada rahva tervise, sh tervisedenduse korralduse aluseid Eestis ja teistes riikides ning tutvustada tervisedenduse rakenduslikke aspekte. Muuseas käsitleti selliseid teemasid nagu tervise edendamise teooria ja meetodid, tervist mõjutavad sekkumised, sekkumisprogrammi koostamine ja läbiviimine, tervise analüüs paikkonnas, terviseprofiil, paikkonna vajaduste ja suutlikkuse hindamine.

Koolitusest võtsid osa maavalitsuste juures töötavate tervisenõukogude liikmed, maakondlikud tervisedendajad, kohalike omavalitsuste spetsialistid. Kursusest võttis osa 54 spetsialisti üle Eesti.

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusel valminud Tallinna Magasini tänava madala läve keskuse riskianalüüs.

 
Antud raport “Riskianalüüs: Madala läve keskus Tallinnas Magasini tänaval” andis süsteemse ülevaate Tallinna esimese madala läve keskuse plaanilisest tegevusest potentsiaalselt tulenevatest riskidest ja soovituslikest peamiste riskidega toimetuleku meetmetest ning oli suunatud eelkõige narkomaaniavaldkonna ekspertidele-otsustajatele riskiteadliku kahjude vähendamise poliitika, sh. avaliku arutelu, käivitamiseks linnas. 
 
Raport kajastas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt 2005. aasta sügisel tellitud Tallinna Kesklinna loodud madala läve keskuse riskianalüüsi tulemusi, mis tuginesid nii varasematele narkomaaniavaldkonnaga seonduvatele uuringutele kui ka riskianalüüsi raames läbi viidud kvalitatiivsele uuringule. Riskianalüüsi teostas ja raporti koostas analüütikute-sotsioloogide rühm, kuhu kuulusid Airi-Alina Allaste, Anne-Liis Ruussaar, Kersti Kollom ja Mari Sepp.