Ettevõttest

Referents OÜ poolt pakutavate teenuste hulka kuulub:
  • Tervise- ja tervishoiualane nõustamine;
  • Keskkonnaalane nõustamine;
  • Arengukavade koostamine ja koostamise nõustamine;
  • Tervise- ja keskkonnaalaste projektide koostamine ja juhtimine;
  • Organisatsiooni tegevusriskide hindamine;
  • Projektide ja programmide hindamine, sh nende kuluefektiivsuse hindamine;
  • Tervise ja elukeskkonna tegurite analüüsimine;
  • Turundusstrateegiad ja –kontseptsioonid, seal hulgas avalikud suhted;
  • Tervise- ja keskkonnaalase kirjanduse kirjastamine;
  • Koolituste ja konverentside korraldamine.